Presentatie


La passion de l’esthétique

Achter vele werkuren zitten mensen, mensen met verwachtingen, objectieven en passies. Een tandtechnisch labo is voor mij meer dan een naam en een telefoonnummer, maar voor alles een hecht team dat nauw samenwerkt met de tandarts, met een luisterend oor voor de wensen van de klant.

Mijn stokpaardje is en zal altijd kwaliteit zijn, de esthetische tevredenheid van de klant. Daarom sta ik er op om bepaalde criteria te handhaven die voor mij de sleutel zijn van een geslaagd project.

 

Le respect des procédures de travail que nous définissons avec notre partenaire dentiste

Wij respecteren de afgesproken stappen met onze partner de tandarts: een goede afdruk met duidelijke afbakeningen, een goede beetbepaling, een voormontage in was en een esthetische test voor productie, een proefpas van het basisframe, een pas in biscuit,... Al deze stappen zijn soms complex, soms zijn ze vervelend voor de tandarts, zoals ook soms voor ons personeel ...maar vooral voor de patiënt! Maar toch zijn ze van essentieel belang en onmisbaar maar zorgen globaal voor een tijdswinst en een geslaagd esthetisch resultaat wat dan weer een versterking betekend van de vertrouwensband tussen de tandarts en de patiënt.

Het respect voor de verwerkingstermijn

Het respect voor de verwerkingstermijn, de tijd die nodig is voor mij en mijn team om het werk te kunnen doen in optimale omstandigheden.

Ons laboratorium is dan ook geen hoog-rendementsstructuur, onze werknemers doen geen bandwerk en bestuderen elk geval als een nieuw dossier. Altijd zijn ze bekend met de voorkeuren en eisen van hun opdrachtgevers. Ons dagelijks werk is nooit routine, elk van ons heeft een rol in het slagen van elk individueel project vanaf het basismodel tot het afgewerkte product. Onze aanwezigheid op lezingen en seminaries stelt ons in staat om ons steeds weer verder te laten evolueren. Zelf wanneer onze werklast hoog is proberen we steeds de nodige aandacht te besteden aan elk individueel werk.

Ons labo levert elk werk af volgens bovenvermelde criteria. Daar waar anderen veelal de snelheid van hun werk prijzen aan onrendabele prijzen, maar dit rijmt niet met de principes van kwaliteit en respect van het werk van ons labo.

Emmanuel Garrido